Verksamhetsidé och värdegrund

Verksamhetsidé

I Risö skola vill vi:

fostra eleverna till goda studievanor och satsar särskilt på skapande verksamhet och språk.

I en gynnsam, trivsam och trygg miljö stträvar vi till att stimulera eleverna till att inhämta nya kunskaper, samt att stärka deras självförtroende.

Värdegrund

I Risö skola vill vi:

  • ge eleverna en trygg och stabil grund för livet genom att förse dem med gedigna baskunskaper och -färdigheter
  • verka för att eleverna trivs i skolan och utvecklas till individer med en sund självkänsla, som är hänsynsfulla och toleranta gentemot sina medmänniskor och sin omgivning
  • stärka elevernas finlandssvenska identitet och ekologiska medvetande
  • få våra elever att känna ansvar, samt att uppmuntra dem till ärlighet och ordning
  • utveckla elevernas praktiska färdigheter och uppmuntra till kreativitet och initiativförmåga

    Risowebb

(Sidan uppdaterad 13.02.2019, kl 11:34)