Skolpsykolog i Larsmo

Skolpsykologen är en del av elevvårdsteamet i Larsmo kommun.

Till skolpsykologens uppgifter hör att främja elevers välmående och skolgång samt att vara sakkunnig i frågor som berör elevernas kognitiva, psykiska och sociala utveckling.

Till skolpsykologen kan man vända sig när man önskar en utredning gällande en elevs inlärningssvårigheter eller andra svårigheter som försvårar skolgången och påverkar elevens mående negativt.

Skolpsykologen ger stödsamtal till elever med psykisk ohälsa.

Skolpsykologen handleder lärare och föräldrar kring frågor om psykisk ohälsa och svårigheter i skolan.

Till arbetsuppgifterna hör även att tillsammans med elevvårdsteamet förebygga psykisk ohälsa. Skolpsykologen arbetar i samarbete med andra yrkesgrupper och kan remittera vidare en elev till andra stödenheter.

 

Mottagning: Videvägen 4 L3, 68570 Larsmo

 

 

(Sidan uppdaterad 17.08.2022, kl 10:57)