Skolskjutsar

Eleverna i åk 1-3 erhåller gratis skolskjuts då avståndet till skolan är längre än 3 km. De som går i åk 4-9 har rätt till gratis skolskjuts då avståndet överstiger 5 km. Förskoleeleverna har rätt till gratis skolskjuts enligt samma principer som eleverna i åk 1-3. 

Elever på andra stadier som har skolreseväg över 7 km kan ansöka om skolresestöd från FPA, mera info fås från FPAs hemsida.


Ansökan om skolskjuts för läsåret 2021-2022 görs via Wilma. Du kan inte göra ansökan i Wilma appen utan behöver logga in via en webbläsare. Adressen är: https://larsmo.inschool.fi

Ansökan görs via fliken Ansökningar och beslut. Mera information har skickats via Wilma.

Besluten syns i Wilma fr.o.m. 24.6.2021. 

Skolskjutsdirektiv

Blanketter

Information om Cronhjelmskolans skolskjutstider hittas här:
Skolskjutstider för Cronhjelmskolan (åk 7-9)

Ifall du har frågor eller funderingar kan du kontakta:

 

(Sidan uppdaterad 11.08.2021, kl 09:55)