Skolskjutsar

Eleverna i åk 1-3 erhåller gratis skolskjuts då avståndet till skolan är längre än tre km. De som går i åk 4-9 har rätt till gratis skolskjuts då avståndet överstiger fem km. Förskoleeleverna har rätt till gratis skolskjuts enligt samma principer som eleverna i åk 1-3. Gymnasieeleverna kan erhålla stöd för skolresor från FPA. Ansökningsblankett för subventionerad skolskjuts för andra stadiets elever med mindre än 10 km skolväg kan hämtas från blankettarkivet.


Ansökan om skolskjuts för läsåret 2021-2022 görs via Wilma. Du kan inte göra ansökan i Wilma appen utan behöver logga in via en webbläsare. Adressen är: https://larsmo.inschool.fi

Ansökan görs via fliken Ansökningar och beslut. Mera information har skickats via Wilma.

Besluten syns i Wilma fr.o.m. 24.6.2021. 

Ifall du har frågor eller funderingar kan du kontakta:

 

Skolskjutsdirektiv

Blanketter

Information om Cronhjelmskolans skolskjutstider hittas här:
Skolskjutstider för Cronhjelmskolan (åk 7-9)

 

(Sidan uppdaterad 07.06.2021, kl 08:49)