Skolskjutsar

Eleverna i åk 1-3 erhåller gratis skolskjuts då avståndet till skolan är längre än tre km. De som går i åk 4-9 har rätt till gratis skolskjuts då avståndet överstiger fem km. Förskoleeleverna har rätt till gratis skolskjuts enligt samma principer som eleverna i åk 1-3. Gymnasieeleverna kan erhålla stöd för skolresor från FPA. Ansökningsblankett för subventionerad skolskjuts för andra stadiets elever med mindre än 10 km skolväg kan hämtas från blankettarkivet.

Skolskjutsdirektiv

Blanketter


Skolskjutstider för Cronhjelmskolan (åk 7-9):

se Cronhjelmskolans egna sidor (under rubriken "Skolskjutsar")!

 

(Sidan uppdaterad 18.03.2021, kl 11:51)