Wilma

Via Wilma kan vårdnadshavarna ha kontakt med skola och lärare och bl.a. få tillgång till frånvaroanmälan, uppföljning av studieprestationer, läsa skolans notiser och kommunicera via intern post.

Wilma kan användas via appen som kan laddas ner både till Android och iOS-enheter. 

Ladda gärna ner Wilma applikationen för att snabbt ta del av meddelanden som skickas. Notera dock att alla funktioner inte fungerar via appen, t.ex. stöd och ansökningar och beslut.

Via denna länk kommer du in på Larsmo kommuns Wilma:

Larsmo Wilma

Du kan använda din smarttelefons webbläsare för att göra ärenden i Wilma, genom att skapa en genväg till din startskärm och på så vis får enkelt ha tillgång till Wilmas webbversion.


Ifall du har fått en nyckelkod från skolan och behöver skapa ett användarnamn ska du logga in här:

Larsmo Wilma connect

Mera instruktioner om Wilma och användarnamn hittas här


Dessa funktioner hittas bara när om ni loggar in till Wilma via en webbläsare:

Ansökningar och beslut

- välj fliken Ansökningar och beslut

- gör en ny ansökan via vald blankett i högra sidan

Pedagogiska dokument 

- välj fliken Stöd

- för att läsa olika pedagogiska dokument behöver du klicka på dem

- för att få mera information om stödåtgärder behöver du klicka på beskrivningen av stödåtgärder.

 

Vid problem och frågor kan du läsa Wilma FAQ,

ifall du inte hittar svar kan du ta kontakt med:

 

(Sidan uppdaterad 16.08.2022, kl 10:22)