Småbarnspedagogik

Larsmo kommun erbjuder mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogik.

Alla barn 10 månader till 5 år har rätt till småbarnspedagogik, i daghem eller inom familjedagvård. Barn som går i förskolan har rätt till kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan.

Ansökan bör göras fyra månader innan barnet önskar börja i verksamheten. Vid kortare anställningar eller studier där behovet kan vara svårt att förutsäga bör ansökan göras så fort som möjligt. Ansökan görs elektroniskt på kommunens hemsida, under Ansökan om plats. För småbarnspedagogiken uppbärs en avgift som baserar sig på familjens inkomst.

Verksamhetsåret 2022 inleds onsdag 3.8 2022- 

 

Servicehandledning till familjer ges av Annette Mäenpää

Blanketter

Malin Stenman
Chef för småbarnspedagogik

Annette Mäenpää
Enhetsledare inom barnpedagogik (familjedagvård, ansökningar, placeringar, avgifter)

 

 

(Sidan uppdaterad 22.02.2022, kl 08:03)