Småbarnspedagogik

Larsmo kommun erbjuder mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogik.

Alla barn 1-6 år i Larsmo har rätt till minst 20h småbarnspedagogik per vecka fr.o.m. 1.8 2016.
Om vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar har man rätt till småbarnspedagogik mer omfattande småbarnspedagogik än 20h per vecka.

Är en av vårdnadshavaren hemma erbjuds småbarnspedagogik 20h/v. enligt följande:

 5 d/v. kl. 8.30-12.30 alternativt kl.8.45-12.45 

eller

2 d/v. 8.00-16.00 samt 1 d/v. kl. 8.00-12.00 alt. kl. 12.00-16.00

Det är kommunen som besluter vilka dagar barnet deltar i den småbarnspedagogiska verksamheten på enheten. Detta om man väljer alternativ 2, dvs. 2 heldag och 1 halvdag/vecka.

Ansökan bör göras senast fyra månader innan barnet behöver en dagvårdsplats. Vid kortare anställningar eller studier där behovet kan vara svårt att förutsäga bör ansökan göras så fort som möjligt. Ansökan inlämnas till avdelningen för barnomsorg. För dagvården uppbärs en dagvårdsavgift som baserar sig på familjens inkomst. Asökan inlämnas elektronsikt, men finns även i vårt blankettarkiv.

Blanketter

Malin Stenman
Chef för småbarnspedagogik

Annette Mäenpää
Enhetsledare inom barnpedagogik (familjedagvård, ansökningar, placeringar, avgifter)

 

 

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 13:59)