Ansökan om plats

Larsmo kommun har elektronisk ansökan om plats inom småbarnspedagogik samt skolbarnens morgon och eftermiddagsverksamhet.

Ansökan barn 1-5 år (ansökan inför hösten 2019 in senast 24.3)

Ansökan om vård före/efter förskolan (ansökan in 18.2 2019)

Ansökan om morris/eftis skolbarn åk 1-2 (ansökan in 18.2 2019)

Ansökningsperioden för alla barn i behov av småbarnspedagogik hösten 2019 sker elektroniskt.

Ansökan om småbarnspedagogik före/efter förskolan samt ansökan till morris/eftis för skolbarn bör vara in senast 18.2 2019

 

Nämnden för bildningstjänster erbjuder följande former av småbarnspedagogisk verksamhet 2019:

Furuholmens daghem – för barn i åldern 1-5 år

Grev daghem – för barn i ålder 1-5 år.

Daghemmet Lingonskogen - för barn 1-5 år

Friluftsdaghemmet Skogsgläntan - för barn 4-5 år

Daghemmet Trålaren i Bosund - för barn i åldern 1-5 år

Familjedagvård för barn i åldern 10 mån – 5 år. Familjedagvård ordnas i familjedagvårdarens hem.

Småbarnspedagogik/dagvård för förskolebarn före och efter förskolan

Morgon- och eftermiddagsvård för skolelever åk 1-2 samt specialelever

Inom småbarnspedagogiken använder vi oss av Egenvårdarmodellen som förhållningssätt.

Frågor om avgifter, placeringar m.m. riktas till Enhetsledare för barnpedagogik 
Annette Mäenpää
tfn. 044 7217610.

Ansökan görs för alla barn som behöver plats inom småbarnspedagogiken i Larsmo kommun hösten 2019, senast 24.3.

Inkomstuppgifterna bör inlämnas av alla sökande barn 1-6 år, 23.8, annars fastställs högsta avgift. Till ansökan för skolbarnens morris och eftis i åk 1-2 behövs inga inkomstuppgifter.

Ansökan bör inlämnas fyra månader innan dagvårdsbehovet uppstår, eller om det är svårt att förutse behovet åtminstone två veckor innan barnet behöver en plats.

Blanketter

 

(Sidan uppdaterad 24.06.2019, kl 14:47)