Ansökan om plats

Larsmo kommun har elektronisk ansökan om plats inom verksamheterna:

Ansökan barn 1-5 år  

Ansökan om småbarnspedagogik före/efter förskolan 

Ansökan om morris/eftis skolbarn åk 1-2 

Vid ansökan bör Ni identifiera er med bankkoder (Suomi.fi). Om Ni använder er av Suomi.fi-tjänsten kommer Ni att få beslut om barnets plats och avgift till ert Suomi.fi konto fr.o.m. hösten 2021-. 

 

Ansökningar görs på länkarna ovan. 

Du får beslutet om beviljad plats elektroniskt om du har godkänt mottagandet av elektroniska meddelanden i tjänsten suomi.fi.

Gå gärna in och godkänn mottagandet av elektroniska beslut på webbplatsen suomi.fi

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation får du beslutet per brev inom 2–7 dagar efter att beslutet skickats.

 

Verksamhetsåret inom småbarnspedagogiken 2022-2023 inleds onsdag 3.8 2022.

 

 

Nämnden för utbildningstjänster erbjuder följande former av småbarnspedagogisk verksamhet:

Furuholmens daghem – för barn i åldern 0-5 år

Grev daghem – för barn i ålder 0-5 år.

Daghemmet Lingonskogen - för barn 0-5 år

Friluftsdaghemmet Skogsgläntan - för barn 4-5 år

Daghemmet Trålaren - för barn i åldern 0-5 år

Daghemmet Ankeborg - för barn i åldern 0-3 år

Familjedagvård för barn i åldern 0- 5 år. Familjedagvård ordnas i familjedagvårdarens hem.

Småbarnspedagogik/dagvård för förskolebarn före och efter förskolan

Morgon- och eftermiddagsvård för skolelever åk 1-2 samt specialelever

Inom småbarnspedagogiken använder vi oss av Egenvårdarmodellen som förhållningssätt.

Servicehandledning/frågor om avgifter, placeringar m.m. riktas till Enhetsledare för barnpedagogik 
Annette Mäenpää
tfn. 044 7217610.

Ansökan görs för alla barn som behöver plats  i Larsmo kommun hösten 2022.

Till ansökan för skolbarnens morris och eftis i åk 1-2 behövs inga inkomstuppgifter.

Ansökan bör inlämnas fyra månader innan behovet uppstår, eller om det är svårt att förutse behovet åtminstone två veckor innan barnet behöver en plats.

Blanketter

 

(Sidan uppdaterad 18.08.2022, kl 09:52)