Ansökan om plats

Larsmo kommun har elektronisk ansökan om plats inom verksamheterna:

Ansökan barn 1-5 år  7.2 2022-15.2 2022.

Ansökan om småbarnspedagogik före/efter förskolan 14.2-25.2 2022.

Ansökan om morris/eftis skolbarn åk 1-2 14.2-25.2 2022.

Vid ansökan bör Ni identifiera er med bankkoder (Suomi.fi). Om Ni använder er av Suomi.fi-tjänsten kommer Ni att få beslut om barnets plats och avgift till ert Suomi.fi konto fr.o.m. hösten 2021-. 

Ansökningstiden till småbarnspedagogik 1-5 år, inför hösten 2022- , är 7.2 2022-15.2 2022.

Ansökan till småbarnspedagogik före/efter förskolan, 6-åringar, inför hösten 2022-, är 14.2-25.2 2022. 

Ansökan till skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet, barn åk 1-2, inför hösten 2022-, är 14.2-25.2 2022. 

Ansökningar görs på länkarna ovan. 

Du får beslutet om beviljad plats elektroniskt om du har godkänt mottagandet av elektroniska meddelanden i tjänsten suomi.fi.

Gå gärna in och godkänn mottagandet av elektroniska beslut på webbplatsen suomi.fi

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation får du beslutet per brev inom 2–7 dagar efter att beslutet skickats.

 

Verksamhetsåret inom småbarnspedagogiken 2021-2022 inleds onsdag 4.8 2020.

 

 

Nämnden för utbildningstjänster erbjuder följande former av småbarnspedagogisk verksamhet:

Furuholmens daghem – för barn i åldern 10 mån-5 år

Grev daghem – för barn i ålder 10 mån-5 år.

Daghemmet Lingonskogen - för barn 10 mån-5 år

Friluftsdaghemmet Skogsgläntan - för barn 4-5 år

Daghemmet Trålaren - för barn i åldern 10 mån -5 år

Familjedagvård för barn i åldern 10 mån – 5 år. Familjedagvård ordnas i familjedagvårdarens hem.

Småbarnspedagogik/dagvård för förskolebarn före och efter förskolan

Morgon- och eftermiddagsvård för skolelever åk 1-2 samt specialelever

Inom småbarnspedagogiken använder vi oss av Egenvårdarmodellen som förhållningssätt.

Servicehandledning/frågor om avgifter, placeringar m.m. riktas till Enhetsledare för barnpedagogik 
Annette Mäenpää
tfn. 044 7217610.

Ansökan görs för alla barn som behöver plats  i Larsmo kommun hösten 2021.

Till ansökan för skolbarnens morris och eftis i åk 1-2 behövs inga inkomstuppgifter.

Ansökan bör inlämnas fyra månader innan behovet uppstår, eller om det är svårt att förutse behovet åtminstone två veckor innan barnet behöver en plats.

Blanketter

 

(Sidan uppdaterad 11.01.2022, kl 16:11)