Ansökan om plats

Larsmo kommun har elektronisk ansökan om plats inom småbarnspedagogik samt skolbarnens morgon och eftermiddagsverksamhet:

Ansökan barn 1-5 år (ansökan inför hösten 2020 kan inlämnas här 23.3-5.4 2020)

Ansökan om vård före/efter förskolan (ansökan inför hösten 2020 kan inlämnas här 4.3-11.3 2020)

Ansökan om morris/eftis skolbarn åk 1-2 (ansökan inför hösten 2020 kan inlämnas här 4.3-11.3 2020)

Ansökningsperioden för alla barn i behov av småbarnspedagogik hösten 2020 sker elektroniskt.

Vid ansökan bör Ni identifiera er med bankkoder (Suomi.fi). Om Ni använder er av Suomi.fi-tjänsten kommer Ni att få beslut om barnets plats och avgift till ert Suomi.fi konto.

 

 Verksamhetsåret inom småbarnspedagogiken 2020-2021 inleds onsdag 5.8 2020.

 

Nämnden för utbildningstjänster erbjuder följande former av småbarnspedagogisk verksamhet 2020:

Furuholmens daghem – för barn i åldern 10 mån-5 år

Grev daghem – för barn i ålder 10 mån-5 år.

Daghemmet Lingonskogen - för barn 10 mån-5 år

Friluftsdaghemmet Skogsgläntan - för barn 4-5 år

Daghemmet Trålaren - för barn i åldern 10 mån -5 år

Familjedagvård för barn i åldern 10 mån – 5 år. Familjedagvård ordnas i familjedagvårdarens hem.

Småbarnspedagogik/dagvård för förskolebarn före och efter förskolan

Morgon- och eftermiddagsvård för skolelever åk 1-2 samt specialelever

Inom småbarnspedagogiken använder vi oss av Egenvårdarmodellen som förhållningssätt.

Frågor om avgifter, placeringar m.m. riktas till Enhetsledare för barnpedagogik 
Annette Mäenpää
tfn. 044 7217610.

Ansökan görs för alla barn som behöver plats inom småbarnspedagogiken i Larsmo kommun hösten 2020.

Till ansökan för skolbarnens morris och eftis i åk 1-2 behövs inga inkomstuppgifter.

Ansökan bör inlämnas fyra månader innan behovet uppstår, eller om det är svårt att förutse behovet åtminstone två veckor innan barnet behöver en plats.

Blanketter

 

(Sidan uppdaterad 17.04.2020, kl 14:10)