Daghem

I Larsmo finns följande daghem, vilka alla använder sig av Egenvårdarmodellen:

Furuholmens daghem

Daghemmet har sex avdelningar
Grankotten 2-4 år, tel. 044 7217642
Tallkotten 0-2 år, tel. 044 7217640
Igelkotten 4-5 år. tel. 044 7217659
Solrosen 0-3 år (Furuholmens fritidsgård, 2020-2023)
Näckrosen 3-5 år tel. 044 7217668
Maskrosen 0-3 år tel. 044 7217667
Enhetens förman är Eva-Maria Käld tfn. 044-7217609

Grev daghem

Daghemmet har två avdelningar.
Blåsippan 3-4 år, tel. 044 7217643
Gulsippan 0-2 år, tel. 044 7217644
Vitsippan 5-åringar, tel. 044 7217658
Enhetens förman är Camilla Sandvik tfn. 044-7217611

Daghemmet Lingonskogen

Daghemmet har tre avdelningen och finns i Holm
Smultronstället 3-4 år, tel. 044 7217647
Blåbärsstigen 4-5 år, tel. 044 7217646
Hallonbåten 0-2 år, tel. 044 7217645
Enhetens förman är Nina Hjulfors tfn. 044 7217417

Daghemmet Trålaren

Daghemmet består av tre avdelningen och finns i Bosund.
Laxen 3-5 år, tel. 044 7217650
Siken 3-5 år, tel. 044 7217648
Abboren 0-2 år, tel. 044 7217649
Enhetens förman är Johanna Långnabba tfn. 044 7217651

Friluftsdaghemmet Skogsgläntan i Holm

Daghemsgruppen består av en avdelning för barn 4-5 år.
Skogsgläntan tfn. 044 7217653
Enhetens förman Sonja Mäenpää tfn. 044 7217410

Daghemmet Ankeborg i Holm

Daghemmet består av 2 avdelningar för barn 0-3 år
Enhetens förman Sonja Mäenpää tfn. 044 7217410

Enhetsledare för barnpedagogik Annette Mäenpää tfn. 044-7217610 handhar ansökningar, avgifter och placeringar till alla enheter.

Annette Mäenpää
Enhetsledare inom barnpedagogik (familjedagvård, ansökningar, placeringar, avgifter)

(Sidan uppdaterad 18.08.2022, kl 09:58)