Daghem

I Larsmo finns följande daghem, vilka alla använder sig av Egenvårdarmodellen:

Furuholmens daghem

Daghemmet har tre avdelningar
Grankotten 1-4 år, tel. 044 7217642
Tallkotten 1-3 år, tel. 044 7217640
Igelkotten 3-5 år.
Enhetens förman är Eva-Maria Käld tfn. 06 7285117

Grev daghem

Daghemmet har två avdelningar.
Blåsippan 3-5 år, tel. 044 7217643
Gulsippan 1-3 år, tel. 044 7217644
Vitsippan 5-åringar
Enhetens förman är Camilla Sandvik tfn. 06 7281114

Daghemmet Lingonskogen

Daghemmet har tre avdelningen och finns i Holm
Smultronstället 3-5 år, tel. 044 7217622
Blåbärsstigen 3-5 år, tel. 044 7217621
Hallonbåten 1-3 år, tel. 044 7217620
Enhetens förman är Nina Hjulfors tfn. 044 7217417

Daghemmet Trålaren

Daghemmet består av tre avdelningen och finns i Bosund.
Laxen 3-5 år, tel. 044 7217650
Siken 3-5 år, tel. 044 7217648
Abboren 1-3 år, tel. 044 7217649
Enhetens förman är Karin Svenlin tfn. 044 7217651

Friluftsdaghemmet Skogsgläntan i Holm

Daghemsgruppen består av en avdelning för barn 4-5 år.
Skogsgläntan tfn. 044 7217653
Enhetens förman Annette Mäenpää tfn. 044 7217610

 

Enhetsledare för barnpedagogik Annette Mäenpää tfn. 044-7217610 handhar ansökningar, avgifter och placeringar till alla enheter.

Annette Mäenpää
Enhetsledare inom barnpedagogik (familjedagvård, ansökningar, placeringar, avgifter)

(Sidan uppdaterad 07.10.2019, kl 13:01)