Samprojekt Övningsdaghem, Åbo Akademi - Larsmo kommun 2020-2021

Larsmo kommun och Åbo Akademi har ingått ett avtal fr.o.m. år 2020-  för att tillsammans bedriva samprojektet Övningsdaghem.

Syfte är att skapa ett övningsdaghemsnätverk. Övningsdaghemmen i kommunen förser utbildningen med praktikplatser för lärarstuderande inom småbarnspedagogik och möjliggör för deras personal att delta i handledarutbildning. På detta sätt förstärker vi tillsammans kvaliteten i utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik.

 

 

(Sidan uppdaterad 25.08.2022, kl 13:54)