Samprojekt Övningsdaghem, Åbo Akademi - Larsmo kommun 2020-2021

Larsmo kommun och Åbo Akademi har ingått ett avtal 2020-2021 för att tillsammans bedriva samprojektet Övningsdaghem.

Syfte är att skapa ett övningsdaghemsnätverk. Övningsdaghemmen förser utbildningen med praktikplatser för lärarstuderande inom småbarnspedagogik och möjliggör för deras personal att delta i handledarutbildning. På detta sätt förstärker vi tillsammans kvaliteten i utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik.

I Larsmo kommun är daghemmet Lingonskogen, Friluftsdaghemmet Skogsgläntan och daghemmet Trålaren medlemmar i projektet. 

 

(Sidan uppdaterad 22.02.2021, kl 14:59)