Familjedagvård

Larsmo kommun har 3 familjedagvårdare hösten 2019 som tillsammans sköter ca 12 barn i det egna hemmet. 

Frågor om familjedagvård, kontakta enhetsledare för barnpedagogik Annette Mäenpää tel. 044 7217610.

Annette Mäenpää
Enhetsledare inom barnpedagogik (familjedagvård, ansökningar, placeringar, avgifter)

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 24.06.2019, kl 14:49)