Familjedagvård

Larsmo kommun har en familjedagvårdare hösten 2022 som sköter 4 barn i det egna hemmet. 

Frågor om familjedagvård, kontakta enhetsledare för barnpedagogik Annette Mäenpää tel. 044 7217610.

Annette Mäenpää
Enhetsledare inom barnpedagogik (familjedagvård, ansökningar, placeringar, avgifter)

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 14.08.2022, kl 18:12)