Familjedagvård

Larsmo kommun har två familjedagvårdare våren 2021 som tillsammans sköter 8 barn i det egna hemmet. 

Frågor om familjedagvård, kontakta enhetsledare för barnpedagogik Annette Mäenpää tel. 044 7217610.

Annette Mäenpää
Enhetsledare inom barnpedagogik (familjedagvård, ansökningar, placeringar, avgifter)

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 17.03.2021, kl 11:23)