Päikky

Larsmo kommun har i bruk ett elektroniskt system för närvaroregistrering och vårdreservering inom småbarnspedagogiken, den kompletterande småbarnspedagogiken före/efter förskolan samt skolbarnens morris och eftis. 

Systemet kallas Päikky och närvaroregistreringen sker via enhetens mobiltelefon. När barnet kommer till enheten loggas det in via telefonen och när barnet hämtas loggas det ut.

Päikky är även officiell kommunikationskanal från Larsmo kommun/enheten till Er vårdnadshavare. Vänligen kontrollera alltid de meddelanden som sänts ut från Ert barns enhet. 

Familjen har rätt att boka så många timmar närvaro per månad i Päikky som man har köpt/fått ett skriftligt beslut på. Familjens reservering i Päkky är mycket viktig iom att personalens arbetstider planeras utgående från familjens reservering i Päikky, vi önskar att ni reserverar så korrekta tider som möjligt för ert barns deltagande i verksamheten veckovist. 

I systemet ingår alltså en vårdreserveringsfunktion. Vårdnadshavarna loggar via dator in i Päikky-systemet och där bokar man in barnets närvarotider. Närvarotiderna för följande vecka ska reserveras i Päikky senast söndag kl. 24:00 en vecka på förhand. Vårdnadshavarna får instruktioner till systemet när barnet inleder verksamheten. 

Orsaken till att småbarnspedagogiken inför detta system är för att effektivera administrationen och därmed lösgöra mera tid för arbete i barngruppen. Man använder registreringen som underlag för fakturering av månadsavgiften samt planering av personalens arbetsschema. Mera information om Päikky-systemet fås av förmannen på enheten.

Vårdnadshavarnas inloggning till Päikky.

Starta webbläsaren Chrome, Firefox eller Safari. Päikky fungerar inte med Internet Explorer.

 

Information till vårdnadshavarna i Larsmo kommun

Larsmo kommun byter administrationsprogram för småbarnspedagogiken och skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet 1.10 2022-

Detta påverkar Er som kunder på följande sätt:

-          Om avtalade timmar per månad överskrids, faktureras familjen genast den avgiftsklass som motsvarar användningen.

-          Om överskridning upprepas även under följande kalendermånad då ingås nytt avtal.

-          Till timmar per månad inräknas inplanerad närvarotid i Päikky, använda timmar i verksamheten som ej varit inplanerad (till exempel tidigare ankomst eller senare hämtning), oplanerad frånvaro samt sjukfrånvaro på inplanerad närvarotid.

-          Inkomstuppgifter för fastställande av klientavgiften inom småbarnspedagogik inlämnas elektroniskt på kommunens hemsida.

-          Uppsägning av plats i verksamheten inlämnas elektroniskt på kommunens hemsida. Lämna gärna in uppsägningen senast 2 veckor innan barnet slutar.

-          Ändring av ett avtal om timmar per månad i småbarnspedagogik och skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet inlämnas elektroniskt på kommunens hemsida.

-          Det är på familjens ansvar att lämna in inkomstuppgifter då familjens inkomster ändrar.

Frågor kan riktas till servicehandledningen inom sektorn för barnpedagogik tfn. 044-7217610.

 

(Sidan uppdaterad 22.09.2022, kl 16:09)