Päikky

Larsmo kommun har i bruk ett elektroniskt system för närvaroregistrering och vårdreservering inom småbarnspedagogiken.

Systemet kallas Päikky och närvaroregistreringen sker via daghemmets eller familjedagvårdarens mobiltelefon. När barnet kommer till enheten loggas det in via telefonen och när barnet hämtas loggas det ut.

I systemet ingår även en vårdreserveringsfunktion. Vårdnadshavarna loggar via dator in i Päikky-systemet och där bokar man in barnets närvarotider. Närvarotiderna för följande vecka ska reserveras i Päikky senast söndag kl. 24:00 en vecka på förhand. Vårdnadshavarna får instruktioner till systemet när barnet inleder småbarnspedagogiken.

Orsaken till att småbarnspedagogiken inför detta system är för att effektivera administrationen och därmed lösgöra mera tid för arbete i barngruppen. Man använder registreringen som underlag för fakturering av månadsavgiften samt planering av personalens arbetsschema. Mera information om Päikky-systemet fås av förmannen på enheten.

(Sidan uppdaterad 10.04.2019, kl 10:03)