Planen för småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande.

De nationella målen för den småbarnspedagogiska verksamheten fastställs i lagen om småbarnspedagogik, de är 10 st. Målen styr hur grunderna för planen för småbarnspedagogik, den lokala planen för småbarnspedagogik och barnets egen plan för småbarnspedagogik utarbetas, genomförs och utvärderas. 

Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Föräldrarna beslutar om barnet ska delta i verksamheten. Förskoleundervisningen är i Larsmo en del av bildningsavdelningens/skolornas verksamhet, skolans rektor är ansvarig. Men förskoleverksamheten är en del av småbarnspedagogiken och förskolebarnen har ännu som 6-åringar samma rättigheter som yngre barn inom småbarnspedagogiken. Från och med 1.8.2015 är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen.

Som sakkunnigt ämbetsverk för småbarnspedagogiken gör Utbildningsstyrelsen upp och beslutar om grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetas de lokala planerna för småbarnspedagogik. De uppdaterade nationella grunderna har godkänts 2021. 

Den lokala planen för småbarnspedagogik utarbetats regionalt i samarbete med Nykarleby, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. En uppdaterad plan tas i användning inom småbarnspedagogiken 1.8 2022.

Projekt och styrdokument

Unik & Värdefull

Lärstigen - pedagogiskt ledarskap och verksamhetskultur

Den regionala planen för småbarnspedagogik 2017

Plan för småbarnspedagogik 2017, reviderad 2019

Välfärdsplan för barn och unga 2021-2025

 

(Sidan uppdaterad 10.05.2022, kl 13:24)