Rörelseglädje - Hållbara barn (projekt)

Projektet Rörelseglädje - Hållbara barn inleddes sommaren 2021. Projektet  riktar sig i första hand till barn 0-6 år, dvs. barn som deltar i småbarnspedagogiken och förskoleverksamheten i kommunen. 

Projektets mål är att:

Inspirera barnen till en aktiv livsstil och röra på sig 2 timmar/dag
Skapa en motionsinriktad verksamhetskultur
Öka ledda fysiska aktiviteter i verksamheterna
Utomhusvistelse 3 tim/dag, mångsidig rörelse av varierande intensitet
Fortbilda och inspirera personal till att både kunna leda och uppmuntra till fysiska aktiviteter.

Vi vill:

…skapa en aktiv och rörelserik verksamhetskultur både ute och inne
…utveckla allsidiga rörelseförmågor och
....väcka intresse för fysiska aktiviteter och utomhusvistelse
 

Projektet är finansierat att Regionförvaltningsverket och Larsmo kommun och pågår till 31.12 2022. 

 

Projektledare är:

Barnledare Julia Byggmästar
julia.byggmastar@larsmo.fi
tfn. 044 7217 657

Utvecklandet av goda levnadsvanor och fysisk aktivitet i tidig ålder påverkar både fysiskt och psykiskt välbefinnande.

(Sidan uppdaterad 10.05.2022, kl 13:17)