Skiftomsorg

Principer för skiftomsorg

- Skiftomsorg i Larsmo kommun ordnas vid Lingonskogens daghem i Holm.
- Man skall alltid nämna behovet av skiftomsorg då man gör ansökan om småbarnspedagogik för barnet.
- Bokning av skiftomsorg skall göras i Päikky, skiftomsorg gäller behov före kl. 6.30 och efter 16.30 måndag - fredag samt behov under veckoslut. 


Vem har rätt till skiftomsorg?
- De barn vars båda eller enda vårdnadshavare har skiftesarbete eller yrkesinriktade studier. Daghemmet har rätt att samla in arbetslistor av dem som behöver skiftomsorg.
- För att ha rätt till skiftomsorg måste tiderna bokas enligt utsatt tid via Päikky.
- Skiftomsorg ordnas inte på grund av personliga ärenden, kvällskurser, hobbyer eller liknande.

Hur och varför bokar man tider på förhand?
- Tiderna bokas via Päikky, 8 dagar innan påbörjad vecka. (Låses söndag veckan innan behovet)
- Bokningen är viktig för att garantera tillräcklig personal samt korrekt matbeställning.
- Även skiftomsorgen är en pedagogisk verksamhet, och det är viktigt att barnens tider meddelas på förhand så en ändamålsenlig planering kan ske.
-  Om arbetstiderna ändrar ska vårdnadshavaren alltid kolla med daghemmet om en förändring i vårdtiderna är möjlig. 

Om man glömmer boka sina tider?
- Om tiderna inte är bokade inom utsatt tid kan vi inte garantera att skiftomsorg ordnas enligt behov. Personalen är resurserad enligt befintliga bokningar. Ansvaret att ordna vård i brådskande fall ligger i första hand på familjen själv, men vid behov kan man kontakta föreståndaren/enhetsledaren för daghemmet och diskutera möjligheter.

Om vi inte behöver skiftomsorg trots en bokning?
- Om barnet insjuknar och stannar hemma önskar vi att detta meddelas till daghemmet så fort som möjligt.
- Om barnet inte behöver delta kvällstid trots planering (barnet hämtas av någon annan tidigare) vill vi veta detta på förhand. Gärna några dagar innan om möjligt.
- Ibland har vi personal på plats för endast ett barn, och om barnet inte behöver vård är personalen där i onödan.
- Om vårdnadshavaren stannar hemma pga. egen sjukdom eller vård av syskon, kan barnet delta i vanlig småbarnspedagogik dagtid (06.30-16.30) men inte under skiftestid trots förhandsbokning. Detta ska meddelas till enheten snarast möjligt och tiden ska ändras. Skiftomsorg ordnas endast då den enda eller båda vårdnadshavarna arbetar eller har yrkesinriktade studier.

(Sidan uppdaterad 04.08.2021, kl 11:26)