Sommarstängt inom småbarnspedagogiken 2020

Enheterna inom småbarnspedagogiken i Larsmo håller sommarstängt under tiden 29.6-4.8 2020. Nytt verksamhetsår inleds 5.8 2020.

De barn, 10 månader - 6 år, som är i behov av småbarnspedagogik under sommarstängningen erbjuds plats vid daghemmet Lingonskogen. Vid akut behov i juli månad kan daghemmet kontaktas direkt. Alla vårdnadshavare meddelar barnens sommarledighet/behov av småbarnspedagogik för sommaren skriftligen senast fredag 24.4 2020 till barnets nuvarande verksamhetsenhet.

Inga nya ansökningar behandlas v.26 - v.31.

(Sidan uppdaterad 17.04.2020, kl 14:09)