Barn i behov av extra stöd

Extra stöd inom småbarnspedagogiken/specialdagvården

Inom avdelningen för barnpedagogik finns ambulerande lärare inom småbarnspedagogik som handhar frågor som berör barn i behov av extra stöd inom småbarnspedagogiken. Monica Sandberg har sitt kansli vid Risö förskola. Eftersom Monica är mycket ute på fältet nås hon bäst per telefon. Monica handhar familjedagvården, Furuholmens daghem, Grev daghem och Lingonskogens daghem.

Sara Isaksson-Stor handhar uppgiften som ambulerande speciallärare på deltid vid Trålaren, Ankeborg och Skogsgläntan, tfn. 044 7217655.
Sara Isaksson-Stor handhar också specialundervisning inom förskolans verksamhet. Hon har sitt kansli vid Risö förskola fr.o.m. augusti 2018.

Monica Sandberg
Speciallärare inom småbarnspedagogik

 

 

(Sidan uppdaterad 14.08.2022, kl 18:14)