Barn i behov av extra stöd

Extra stöd inom småbarnspedagogiken/specialdagvården

Inom avdelningen för barnpedagogik finns ambulerande lärare inom småbarnspedagogik som handhar frågor som berör barn i behov av extra stöd inom småbarnspedagogiken. Monica Sandberg har sitt kansli vid Furuholmens daghem. Eftersom hon är mycket ute på fältet nås hon bäst per telefon. Monica handhar familjedagvården, Furuholmens daghem, Grev daghem och Lingonskogens daghem.

Sara Isaksson-Stor handhar uppgiften som ambulerande speciallärare på deltid vid Trålaren och Skogsgläntan. Tfn. 044 7217655

För specialundervisning inom förskolans verksamhet finns fr.o.m. hösten 2018 en skild ambulerande specialbarnträdgårdslärare. Hon har sitt kansli vid Risö förskola fr.o.m. augusti 2018.

Monica Sandberg
Speciallärare inom småbarnspedagogik

 

 

(Sidan uppdaterad 03.08.2020, kl 14:23)