Uppsägning av plats


Barnets plats inom småbarnspedagogiken/kompletterande småbarnspedagogik och verksamhet före och efter skolan sägs upp skriftligen då behovet upphör.

Uppsägningen via denna länk

 Vid frågor och servicehandledning kontakta:

Annette Mäenpää
Enhetsledare inom barnpedagogik (familjedagvård, ansökningar, placeringar, avgifter)

(Sidan uppdaterad 27.10.2022, kl 10:02)