Språkens Lärstig i Larsmo materialbank

I Larsmo vill vi satsa lite extra på finska språket, redan inom småbarnspedagogiken. Hösten 2018 erhöll småbarnspedagogiken i Larsmo externa medel av Svenska Kulturfonden, Hallå! för att utveckla användningen av finska språket på enkla och lekfulla sätt för de yngsta i kommunens verksamhet.

Målsättningen med projektet var alltså att utveckla konkreta arbetssätt och metoder där barnets intresse för språk väcks och tas till vara. Intresset väcks genom att ta fasta på barnets intressen, finska språket tas in på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten. Vi vill ge barnen en bra grund att stå på inför förskoleåret. Barnen skall känna sig trygga med att höra, förstå och kunna använda finska språket. Personalen har getts/ges möjlighet att ta del av inspirerande fortbildning där även personal från församlingens dagklubb, kommunens förskoleverksamhet samt grundläggande utbildning har möjlighet att delta 

Nu är projektet in på sitt andra verksamhetsår, under ledning av lärare inom småbarnspedagogik Anette Björkvik. 

En materialbank med bra material hittar du här:

Länk till Språkens Lärstig materialbank

 

(Sidan uppdaterad 04.02.2020, kl 09:41)