Ungdomsinfo

Larsmo kommun erbjuder olika tjänster och verksamhet för unga. Här hittar du ungdomsinformation och länkar till olika tjänster som du kan ha nytta av. Har funderingar och frågor så hittar du också länkar till olika tjänster där du kan ställa dina frågor och få svar av experter.

Uppsökande ungdomsarbete

Har du eller någon du känner hoppat av från skolan eller blivit utan studieplats?

Målgruppen är främst unga i åldern 16-25 år som står utanför utbildning och arbetsliv och saknar socialt skyddsnät. Infolänk.

Regionens ungdomsverkstad för 16-29 åringar

Målsättningen för ungdomarnas arbetsverkstad som genomförs som regionalt samarbete med föreningen After Eight, är att förbättra ungdomars beredskap inför studier, färdigställa studierna eller komma in på arbetsmarknaden eller hitta andra arbetskraftspolitiska åtgärder.

Det centrala målet är att förebygga utslagning bland unga och att stöda deras sociala tillväxt och utveckla förmågan att självständigt kontrollera sitt liv. 

Arbetsverkstaden för ungdomar förverkligas som en del av det kommunala ungdomsarbetet och är ett smidigt verktyg i samarbetet mellan föreningen Musikcafé After Eight/Liljas Växthus och regionens handledare för uppsökande ungdomsarbete. Infolänk om verkstadsarbetet.

Fritidsgårdarna

Kommunens tre fritidsgårdar är öppna för aktiviteter, engagemang, ledarinitiativ och en meningsfylld fritid. Fritidsgård finns i Bosund, Holm och Furuholmen. I Eugmo finns föreningsgården Solstrand.

Kommunens fritidsgårdar bokas via tfn 7857206. Solstrand bokas via tfn 7282075 eller 050-5053110.

Här länk till mer information om kommunens hyror och regler, länk.

Kom på en idé, samla ett gäng och fyll fritidsgårdarna med liv. Alla aktiviteter bör genomföras under vuxenansvar. Vi behöver också olika föreningar, grupper, församlingar med flera som ordnar aktiviteter i fritidsgårdarna.

Hitta just din grej!

I Larsmo verkar aktivt drygt 115 föreningar och grupper som tillgodoser kommuninvånarnas intressen. Ett flertal föreningar erbjuder också fritidsservice till allmänheten utgående från föreningens verksamhetsprofil och härigenom finns i Larsmo en rik flora av fritidsaktiviteter att välja mellan. Genom att själv ställa upp som ledare kan just du vara med och utveckla ett mångsidigt och intressant föreningsfält!

Här finns information som leder vidare till vårt register över föreningarna i Larsmo, länk.

Vill du påverka?

Som ung kan du påverka på olika sätt; i skol- och elevråd, i ungdomsrådet eller genom att direkt kontakta kommunens tjänstemän och förtroendevalda, genom aktivt deltagande i val, genom eget engagemang i politiska grupper, genom kontakt med fritidsbyrån, engagemang som ledare etc. Här mer information om möjlighet till deltagande och påverkan i kommunen, länk.

I Larsmo kommun bildar SFP, SDP och KD tillsammans den politiska styrningen. De har enats om de övergripande målen och den värdegrund som Larsmo kommun har och i sina program beskriver de de frågor som de vill prioritera. Tillsammans skall partierna återspegla invånarnas vilja och önskemål och ledamöterna skall representera hela samhällsskalan i kommunen.

 

Webblänkar för unga

Ärligt talat- chatten

Decibel- ungdomsinformation

Decibels Våga Fråga

Ungdomsliv

Pojkarnas telefon

TE-tjänster för unga

Uppsökande ungdomsarbete

Ungdomsstationen Fiilis

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 29.12.2020, kl 11:38)