Ungdomsstationen Fiilis

Ungdomsstationen Fiilis arbetar för ungdomars psykiska hälsa, erbjuder stöd med livshantering och är drogförebyggande. Verksamheten har låg tröskel och finns till för ungdomar i åldern 12 - 29 år. Du kan komma på besök, ensam eller tillsammans, när du behöver någon att prata med. Närstående (t.ex. föräldrar eller lärare) till ungdomar som mår illa är välkomna att konsultera ungdomsstationen. Besök är konfidentiella och avgiftsfria.

Det kan t.ex. handla om

•stress och ångest

•vänskap och sällskapande

•ensamhet, mobbning eller utanförskap

•utmattning och sömnsvårigheter

•konflikter och bråk

•livskris eller sorg

•brist på sysselsättning eller oro för ekonomin

•oro för dataspelande/ internetanvändning

•oro för alkohol- eller droganvändning

Drop-in

Drop-in är på onsdag, torsdag och fredag kl. 14 - 16. Det innebär att du kan dyka upp utan att ha bokat tid. Ifall flera besöker samtidigt finns det kanske inte möjlighet till ett längre samtal med alla.

Ring

Ring eller SMS:a för att boka ett besök.  Eftersom verksamheten sker i samarbete med andra enheter kan personal från bl.a. uppsökande ungdomsarbete, mentalvårdscentralen, socialen, ätstörningsenheten, skuld- och ekonomirådgivningen samt preventiv- och sexualrådgivningen komma till ungdomsstationen.

Öppethållningstider, adress kontaktuppgifter m.m.; se Fiilis webbsida

Facebook:

Kolla Facebook för aktuellt program och förändringar i öppethållningstider.

Ungdomsstationen Fiilis/Nuorisoasema Fiilis

Verksamheten är nystartad och under utveckling. Respons och förbättringsförslag tas emot med tacksamhet via vårt responsformulär eller till koordinator David Sandström 044 785 1216.

Fiilis webbsida: https://www.sochv.jakobstad.fi/barn-unga-och-familjer/fiilis

(Sidan uppdaterad 29.01.2020, kl 10:25)