Ungdomsverkstäder

Ungdomsverkstäder och praktikplatser för ungdomar i åldern 16-29 år erbjuds vid After Eight, Storgatan 6 i Jakobstad. Inom ramen för fyra olika praktiska verkstäder kan unga utan arbetsplats eller utbildningsplats erbjudas handledd praktik under max 6 månader. Kontakta TE-byrån eller After Eight för närmare information. Länk

När programmet påbörjas uppgörs en skriftlig träningsplan med den unga. I planen skrivs individuella mål in, den unga och dennes nätverk kommer överens om målen tillsammans. En individuell handledare träffar den unga regelbundet, enligt den ungas behov, för att diskutera och följa upp planen. Tillsammans med sina individuella handledare besöker de unga företag, byråer, skolor och bekantar sig med praktikantplatser. Handledaren samarbetar med företag och den tredje sektorn och försöker därmed underlätta samverkan mellan den unga och företagen, till exempel genom att förverkliga praktikavtal. Ungdomarna erbjuds informationstillfällen om mentalhygien, drogfrihet och arbetslivets spelregler. Den unga får hjälp att skriva sina egna CV:n och arbetsplatsansökningar. Den individuella handledaren deltar regelbundet i arbetshandledning, utvecklingsdagar och utbildningar och kan därför erbjuda den unga aktuell information även om situationen på arbetsmarknaden förändras i snabb takt.

Ungdomsverkstadsverksamhet ingår i helheten av Ungdomsgarantin, se närmare infolänk.

(Sidan uppdaterad 29.12.2020, kl 11:38)