Uppsökande ungdomsarbete

Det uppsökande ungdomsarbetet i Jakobstadsregionen bedrivs som ett regionalt samarbete sedan år 2010 i samarbete mellan föreningen Musikcafé After Eight, Kokkotyöstiftelsen/RETRO och regionens kommuner, Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.

Enligt ungdomslagen är syftet med uppsökande ungdomsarbete att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras tillväxt och självständighetsprocess och som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden. Arbetet grundar sig i första hand på information som den unge själv har gett och på den unges bedömning av sitt behov av stöd.

Det uppsökande ungdomsarbetets arbetsutrymmen finns vid Musikcafé After Eight, Storgatan 6 i Jakobstad.

Se närmare information och uppsökarnas kontaktuppgifter i denna länk.

(Sidan uppdaterad 29.12.2020, kl 11:38)