Verksamhet för 6-åringar före/efter förskolan samt morris/eftis skolbarn

Avdelningen för barnpedagogik ordnar dagvård/småbarnspedagogik för 6-åringar före/efter förskolan samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn åk 1-2 samt elever i specialundervisning om vårdnadshavarna arbetar eller studerar heltid.

Morgonvården ordnas i sammansatta grupper för barn 6-8 år.

Verksamheten för 6-åringar före/efter förskolan ordnas i samma utrymmen som förskolan. Verksamheten för 6-åringar och skolbarn ordnas i första hand i skilda grupper med egen ledare för verksamheten.

Verksamheten pågår från 06.30 till kl. 16.30.

Frågor rörande förskolebarnens verksamhet före/efter förskolan riktas fr.o.m. 1.8 2017 till Enhetsledare för barnpedagogik Annette Mäenpää tf. 044-7217610

Förman för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamheten är fr.o.m. 1.8 2017 Enhetsledare vid Furuholmen Harriet Nylund tfn. 044-7217609

Ansökan om vård före/efter förskolan samt ansökan till morris/eftis för skolbarn bör vara in senast 20.2 2018

Ansökan sker elektroniskt på länken nedan:

Ansökan om vård före/efter förskolan (ansökan in 20.2 2018)

Ansökan morris/eftis för skolbarn åk 1-2 (ansökan in 20.2 2018)

Om vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar har barnet rätt till småbarnspedagogik före/efter förskolan.

Om barnet går i avgiftsfri förskola och behöver dagvård före och/eller efter förskolan tas följanden avgift:

Max 60h/månad (per vecka 1-14h) 50% avgift av 290 euro
Max 86h/månad (per vecka 15-20h) 60% avgift av 290 euro
Max 115h/månad (per vecka 21-27h) 70% avgift av 290 euro
Max 149h/månad (per vecka 28-34h) 85% avgift av 290 euro
150h/månad eller mer (per vecka 35h-) 100% avgift = 290 euro

Avgiften är inkomstbaserad.

Ifall barn som går i förskola behöver heldagsvård under skolans ledigheter (jullov, sportlov och sommarlov) uppbärs avgift i enlighet med vårdbehovet.

För tillfällig barndagvård tas en avgift om 9 €/dag för halvdagsvård och 15 € för heldagsvård.

Om barnet går i åk 1 eller 2 är avgiften för morgon- och/eller eftermiddagsvård icke inkomstbaserad:
Barnet deltar max 2h/dag 80 euro
                      max 3h/dag100 euro
                      max 4h/dag 130 euro
                      max 5h/dag 160 euro
                      max 6h/dag 170 euro
                      mer än 6h/dag 200 euro

Om man deltar 1-10d/mån i verksamheten är avgiften 60% av den fastslagna avgiften, t.ex. 60% av 130 euro.

Avgiften för morgon- och eftermiddagsverksamhet är sammansatt till en avgift fr.o.m. 1.8 2016.

Man har rätt att ansöka om nedsatt deltagaravgift för skolbarnen morgon- och eftermiddagsverksamhet 
i åk 1-2 pga. familjens ekonomiska situation. Ansökan får vara fritt formulerad samt bifoga vårdnadshavarnas inkomstuppgifter.

 

 

 

(Sidan uppdaterad 04.09.2018, Kl 10:37)