Skolstart i Larsmo 14 augusti

Välkommen till förskolan och skolan!

Skolstart i Larsmo tisdagen den 14 augusti 2018.

Förskolorna samt åk 1-6 börjar enligt de tider som meddelats hemmen.
Skolskjuts till Näs skola/förskola från Västerby kl. 9.20.
Övriga skjutsar meddelas hemmen.
Cronhjelmskolan börjar kl. 9.15
Buss från Furuholmen/Vikarholmen kl. 8.25, Risöhäll kl. 8.30,
Bosund (Baltic) kl. 8.32, Finholm kl. 8.40, Västerby kl. 8.40 och Gertruds kl. 8.50. Retur från skolan kl. 12.05.
Jakobstads Gymnasium börjar måndagen den 14 augusti kl. 10.00.
Skoltransporter som tidigare.

OBS! Planeringsdag på respektive skola med start kl. 9.00 för all skolpersonal F-åk 9 måndagen den 13.8.2018.


Nämnden för bildningstjänster

Arbetsdagar läsåret 2018-2018

(06.08.2018, Kl 15:00)
Gå till "Barn & utbildning"