Förtroendeorgan och möten

Den kommunala självstyrelsen kännetecknas av en representativ demokrati där invånarna väljer fullmäktige genom val. De förtroendevalda väljs genom kommunalval som förrättas vart fjärde år. Senaste val förrättades i juni 2021. Då utsågs representater för mandatperioden augusti 2021- maj 2025. De förtroendevaldas kontaktuppgifter finns på undersidorna.

Här kan du söka verksamhetsorganens sammansättning i Tweb-tjänsten

Möten

Kommunfullmäktige sammanträder årligen ca 10 gånger.

Preliminär mötestidtabell för kommunfullmäktige under andra halvåret 2021:
23.8
27.9
18.10
15.11
13.12

Kommunstyrelsens möten hålls i regel varannan måndag, den andra och fjärde måndagen i månaden.

Preliminär mötestidtabell för kommunstyrelsen under andra halvåret 2021:
16.8
6.9
27.9
11.10
25.10
1-2.11 (budgetmöte)
8.11
29.11
13.12

Nämnden för tekniska tjänster och utbildningstjänster  har i regel möten en gång i månaden. Föredragningslistan publiceras på hemsidan före mötet. Det justerade protokollet hålls för påseende ca en vecka efter mötet.

Länk till händelse-/möteskalendern

Länk till Portal för förtroendevalda

Länk till Silmu för förtroendevalda

Länk till inspelade fullmäktigemöten

 

 

(Sidan uppdaterad 08.09.2021, kl 17:12)