Förtroendeorgan och möten

Den kommunala självstyrelsen kännetecknas av en representativ demokrati där invånarna väljer fullmäktige genom val. De förtroendevalda väljs genom kommunalval som förrättas vart fjärde år. Senaste val förrättades våren 2017. Då utsågs representater för mandatperioden 2017- maj 2021. De förtroendevaldas kontaktuppgifter finns på undersidorna.

Verksamhetsorganens sammansättning i Tweb-tjänsten

Möten

Kommunfullmäktige sammanträder årligen ca 10 gånger.

Preliminär mötestidtabell för kommunfullmäktige under första halvåret 2020:

24 februari kl. 19.00
11 maj
15 juni


Kommunstyrelsens möten hålls i regel varannan måndag, den andra och fjärde måndagen i månaden.

Preliminär mötestidtabell för kommunstyrelsen under första halvåret 2020:

20 januari kl. 16.15
10 och 24 februari
9 och 30 mars
20 april
11 och 25 maj
15 och 29 juni

Nämnden för tekniska tjänster och bildningstjänster  har i regel möten en gång i månaden. Föredragningslistan publiceras på hemsidan före mötet. Det justerade protokollet hålls för påseende ca en vecka efter mötet.

Länk till händelse-/möteskalendern

Portal för förtroendevalda

Inspelade fullmäktigemöten

 

 

(Sidan uppdaterad 30.01.2020, kl 11:09)