Förtroendeorgan och möten

Den kommunala självstyrelsen kännetecknas av en representativ demokrati där invånarna väljer fullmäktige genom val. De förtroendevalda väljs genom kommunalval som förrättas vart fjärde år. Senaste val förrättades våren 2017. Då utsågs representater för mandatperioden 2017- maj 2021. De förtroendevaldas kontaktuppgifter finns på undersidorna.

Här kan du söka verksamhetsorganens sammansättning i Tweb-tjänsten

Möten

Kommunfullmäktige sammanträder årligen ca 10 gånger.

Preliminär mötestidtabell för kommunfullmäktige under första halvåret 2021:
15.2
12.4
21.6

Kommunstyrelsens möten hålls i regel varannan måndag, den andra och fjärde måndagen i månaden.

Preliminär mötestidtabell för kommunstyrelsen under första halvåret 2021:
18.1
8.2, 22.2
15.3, 29.3
12.4, 26.4
10.5, 24.5
14.6

Nämnden för tekniska tjänster och bildningstjänster  har i regel möten en gång i månaden. Föredragningslistan publiceras på hemsidan före mötet. Det justerade protokollet hålls för påseende ca en vecka efter mötet.

Länk till händelse-/möteskalendern

Länk till Portal för förtroendevalda

Länk till inspelade fullmäktigemöten

 

 

(Sidan uppdaterad 27.05.2021, kl 13:10)