Förtroendeorgan och möten

Den kommunala självstyrelsen kännetecknas av en representativ demokrati där invånarna väljer fullmäktige genom val. De förtroendevalda väljs genom kommunalval som förrättas vart fjärde år. Senaste val förrättades i juni 2021. Då utsågs representanter för mandatperioden augusti 2021- maj 2025. De förtroendevaldas kontaktuppgifter finns på undersidorna.

Här kan du söka verksamhetsorganens sammansättning i Tweb-tjänsten

Möten

Kommunfullmäktige sammanträder årligen ca 10 gånger.

Preliminär mötestidtabell för kommunfullmäktige under hösten 2022:

3.10
14.11. Budgetmöte
19.12.

Kommunstyrelsens möten hålls i regel varannan måndag, den andra och fjärde måndagen i månaden.

Preliminär mötestidtabell för kommunstyrelsen under hösten 2022:

22.8
19.9
26.9
10.10
24.10
31.10-1.11. budgetmöte
7.11
28.11
12.12

 

Nämnden för tekniska tjänster och utbildningstjänster  har i regel möten en gång i månaden. Föredragningslistan publiceras på hemsidan före mötet. Det justerade protokollet hålls för påseende ca en vecka efter mötet.

Länk till händelse-/möteskalendern

Länk till Portal för förtroendevalda

Länk till Silmu för förtroendevalda

Länk till inspelade fullmäktigemöten

 

 

(Sidan uppdaterad 08.09.2022, kl 16:24)