Förtroendeorgan och möten

Den kommunala självstyrelsen kännetecknas av en representativ demokrati där invånarna väljer fullmäktige genom val. De förtroendevalda väljs genom kommunalval som förrättas vart fjärde år. Senaste val förrättades våren 2017. Då utsågs representater för mandatperioden 2017- maj 2021. De förtroendevaldas kontaktuppgifter finns på undersidorna.

Verksamhetsorganens sammansättning i Tweb-tjänsten

Möten

Kommunfullmäktige sammanträder årligen ca 10 gånger.

Preliminär mötestidtabell för kommunfullmäktige under andra halvåret 2019:

14 oktober
11 och 25 november

Kommunstyrelsens möten hålls i regel varannan måndag, den andra och fjärde måndagen i månaden.

Preliminär mötestidtabell för kommunstyrelsen under andra halvåret 2019:

12 och 26 augusti kl. 16.15
9 och 23 september
14 och 28 oktober
4-5 (budgetmöte), 11 och 25 november
16 december

Nämnden för tekniska tjänster och bildningstjänster  har i regel möten en gång i månaden. Föredragningslistan publiceras på hemsidan före mötet. Det justerade protokollet hålls för påseende ca en vecka efter mötet.

Länk till händelse-/möteskalendern

Portal för förtroendevalda

Inspelade fullmäktigemöten

 

 

(Sidan uppdaterad 05.08.2019, kl 08:37)