Kommunfullmäktige

Larsmo kommunfullmäktige består av 27 medlemmar valda för tiden 1.8.2021-31.5.2025.

I Larsmo finns tre politiska partier representerade:

Kristdemokraterna KD,14 platser
Svenska Folkpartiet SFP, 9 platser
Socialdemokratiska partiet SDP, 4 platser

KD

Östman Peter, ordf.
Hjulfors Andreas
Sundelin Robin
Enkvist Ben
Enqvist Ingegerd
Grankulla Ann-Sofie
Lassila Sebastian
Grankulla Alf
Byggmästar Ina
Grankulla Bertil
Sundqvist Johannes
Löfs-Grankulla Pernilla, II viceordf.
Björkström Jonas
Törnqvist Bernice

SFP

Björkskog Anna
Haglund Jan-Ole
Fagerhed, Jan-Anders, I viceordf.
Nynäs Karita
Stenman Carl-Wilhelm
Sämskar Marlene
Svenfelt Leif
Påvall Jessica
Boberg Ida

SDP

Bredbacka Bernhard
Kotanen Pia
Kronqvist Andreas
Bobacka Sten

(Sidan uppdaterad 26.08.2021, kl 13:33)