Kommunfullmäktige

Fullmäktige består av 27 medlemmar valda för tiden 2017-2021.

I Larsmo finns tre politiska partier representerade:

Kristdemokraterna KD, 13 platser
Svenska Folkpartiet SFP, 10 platser
Socialdemokratiska partiet SDP, 4 platser

SFP

Anna Björkskog, bokförare, teamledare
Roland Mattsson, lärare
Karita Nynäs, agrolog
Katarina Palo, hälsovårdare
Carl-Wilhelm Stenman, lärarstuderande
Ulf Stenman, vd
Mats-Helge Sundqvist, ingenjör
Leif Svenfelt, pensionär
Marlene Sämskar, pensionerad skolsekreterare (2 viceordf.)
Sigvald Brännbacka

KD

Mikael Svenfelt
Christoffer Byggmästar, arbetsledare
Ben Enkvist, privatföretagare
Alf Grankulla, skiftesledare
Ann-Sofie Grankulla, distriktssekreterare
Andreas Hjulfors, rektor
Carola Lassila, timlärare, diplomkorrespondent
Marianne Rahja, kanslist
Robin Sundelin, metallarbetare
Daniel Svenlin, företagare
Kim Thylin, ingenjör, arbetsledare
Bernice Törnqvist, merkonom, kontorist
Peter Östman, riksdagsledamot (ordf.)

SDP

Marie Björkskog, lärare
Sten Bobacka, byggmästare, företagare
Bernhard Bredbacka, pensionerad brandman (1 viceordf.)
Pia Kotanen, enhetschef

(Sidan uppdaterad 03.01.2020, kl 09:08)