Kommunfullmäktige

Fullmäktige består av 27 medlemmar valda för tiden 2017-2021.

I Larsmo finns tre politiska partier representerade:

Kristdemokraterna KD, 13 platser
Svenska Folkpartiet SFP, 10 platser
Socialdemokratiska partiet SDP, 4 platser

SFP

Anna Björkskog, bokförare, teamledare
Roland Mattsson, lärare
Karita Nynäs, agrolog
Katarina Palo, hälsovårdare
Carl-Wilhelm Stenman, lärarstuderande
Ulf Stenman, vd
Mats-Helge Sundqvist, ingenjör
Leif Svenfelt, pensionär
Marlene Sämskar, pensionerad skolsekreterare (2 viceordf.)
Sigvald Brännbacka

KD

Mikael Svenfelt
Christoffer Byggmästar, arbetsledare
Ben Enkvist, privatföretagare
Alf Grankulla, skiftesledare
Ann-Sofie Grankulla, distriktssekreterare
Andreas Hjulfors, rektor
Carola Lassila, timlärare, diplomkorrespondent
Marianne Rahja, kanslist
Robin Sundelin, metallarbetare
Daniel Svenlin, företagare
Kim Thylin, ingenjör, arbetsledare
Bernice Törnqvist, merkonom, kontorist
Peter Östman, riksdagsledamot (ordf.)

SDP

Marie Björkskog, lärare
Sten Bobacka, byggmästare, företagare
Bernhard Bredbacka, pensionerad brandman (1 viceordf.)
Pia Kotanen, enhetschef

Larsmo kommunfullmäktige mandatperioden 2021-2025 fr.o.m. 1.8.2021:

KD

Östman Peter
Hjulfors Andreas
Sundelin Robin
Enkvist Ben
Enqvist Ingegerd
Grankulla Ann-Sofie
Lassila Sebastian
Grankulla Alf
Byggmästar Ina
Grankulla Bertil
Sundqvist Johannes
Löfs-Grankulla Pernilla
Björkström Jonas
Törnqvist Bernice

SFP


Björkskog Anna
Haglund Jan-Ole
Fagerhed, Jan-Anders
Nynäs Karita
Stenman Carl-Wilhelm
Sämskar Marlene
Svenfelt Leif
Påvall Jessica
Boberg Ida

 

SDP


Bredbacka Bernhard
Kotanen Pia
Kronqvist Andreas
Bobacka Sten

(Sidan uppdaterad 28.06.2021, kl 09:58)