Kommunstyrelse

I Larsmo finns tre politiska partier representerade i styrelsen:

  • Kristdemokraterna KD, 5 platser
  • Svenska Folkpartiet SFP, 3 platser
  • Socialdemokratiska partier SDP, 1 platser


Kommunstyrelsen är dessutom indelad i fem sektioner; planläggningssektionen, personalsektionen, sektionen för kost- och städservice, sektionen för koncernstyrning samt sektionen för välfärdstjänster.

Kommunstyrelsens möten hålls i regel den andra och fjärde måndagen i månaden. Föredragningslistorna publiceras på förhand på webbplatsen.

Kommunstyrelsens medlemmar 2021-2025

KD

Medlem Ersättare
Robin Sundelin, ordf.     Ben Enkvist
Andreas Hjulfors, Sebastian Lassila
Ann-Sofie Grankulla Ina Byggmästar
Bertil Grankulla Jonas Björkström
Ingegerd Enqvist Bernice Törnqvist

 

SFP

Medlem Ersättare
Anna Björkskog, 1:a v.ordf. Jessica Påvall
Karita Nynäs, 2:a v.ordf.  Ida Boberg
Jan-Ole Haglund Carl-Wilhelm Stenman

 

SDP

Medlem Ersättare
Andreas Kronqvist,  Pia Kotanen

 

Planläggningssektionen 2021-2023

Ordinarie Ersättare
Karita Nynäs, ordf. Ida Boberg
Ann-Sofie Grankulla, v.ordf. Bernice Törnqvist
Ben Enkvist Bertil Grankulla
Jonas Björkström Sebastian Lassila
Carl-Wilhelm Stenman Andreas Kronqvist
 

Personalsektionen

Ordinarie Ersättare
Anna Björkskog, ordf. Ida Boberg
Pia Kotanen, v.ordf. Jessica Påvall
Ingegerd Enqvist Bernice Törnqvist
Sebastian Lassila Ben Enkvist
Jan-Ole Haglund Carl-Wilhelm Stenman

 

Sektionen för kost- och städservice

Ordinarie Ersättare
Sebastian Lassila, ordf. Jonas Björkström
Carl-Wilhelm Stenman, v.ordf. Jessica Påvall
Ina Byggmästar Ann-Sofie Grankulla

 

Sektionen för koncernstyrning

Ordinarie Ersättare
Robin Sundelin, ordf. Ben Enkvist
Karita Nynäs, viceordf. Anna Björkskog
Bernice Törnqvist Ann-Sofie Grankulla
Bertil Grankulla Sebastian Lassila
Andreas Kronqvist Pia Kotanen

 

Sektionen för välfärdstjänster

Ordinarie Ersättare
Andreas Hjulfors, ordf. Ben Enkvist
Anna Björkskog, viceordf. Elma Bajic
Ina Byggmästar Ingegerd Enqvist
Ida Boberg Jessica Påvall
Leif Svenfelt Mats-Helge Sundqvist
(Sidan uppdaterad 09.09.2021, kl 10:50)