Kommunstyrelse

I Larsmo finns tre politiska partier representerade i styrelsen:

  • Kristdemokraterna KD, 5 platser
  • Svenska Folkpartiet SFP, 3 platser
  • Socialdemokratiska partier SDP, 1 platser


Kommunstyrelsen är dessutom indelad i fyra sektioner; planläggningssektionen, personalsektionen, sektionen för kost- och städservice samt sektionen för koncernstyrning, riskhantering och intern kontroll.

Kommunstyrelsens möten hålls i regel den andra och fjärde måndagen i månaden. Föredragningslistorna publiceras på förhand på webbplatsen.

Kommunstyrelsens medlemmar 2017-2019

KD

Medlem Ersättare
Daniel Svenlin      Robin Sundelin
Ann-Sofie Grankulla Bernice Törnqvist
Andreas Hjulfors, 1:a v.ordf. Christoffer Byggmästar
Kim Thylin Ben Enkvist
Pernilla Löfs-Grankulla Gunnevi Byggmästar

 

SFP

Medlem Ersättare
Ulf Stenman, ordf. Carl-Wilhelm Stenman
Åsa Björkman Markus Svenlin
Karita Nynäs Anna Björkskog

 

SDP

Medlem Ersättare
Andreas Kronqvist, 2:a v.ordf.     Pia Kotanen

 

Planläggningssektionen

Ordinarie Ersättare
Daniel Svenlin, ordf. Ben Enkvist
Ann-Sofie Grankulla Gunnevi Byggmästar
Carl-Wilhelm Stenman Markus Svenlin
Karita Nynäs, v.ordf. Anna Björkskog
Andreas Kronqvist Pia Kotanen
 

Personalsektionen

Ordinarie Ersättare
Bernice Törnqvist, v.ordf. Ann-Sofie Grankulla
Robin Sundelin Ben Enkvist
Markus Svenlin Carl-Wilhelm Stenman
Åsa Björkman, ordf. Karita Nynäs
Pia Kotanen Andreas Kronqvist

 

Sektionen för kost- och städservice

Ordinarie Ersättare
Christoffer Byggmästar, ordf. Pernilla Löfs-Grankulla
Anna Björksog, v.ordf. Markus Svenlin
Pia Kotanen Andreas Kronqvist

 

Sektionen för koncernstyrning, riskhantering och intern kontroll

Ordinarie Ersättare
Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman
Andreas Hjulfors, viceordf. Daniel Svenlin
Bernice Törnqvist Ann-Sofie Grankulla

 

(Sidan uppdaterad 07.05.2019, kl 10:47)