Kommunstyrelse

I Larsmo finns tre politiska partier representerade i styrelsen:

  • Kristdemokraterna KD, 5 platser
  • Svenska Folkpartiet SFP, 3 platser
  • Socialdemokratiska partier SDP, 1 platser


Kommunstyrelsen är dessutom indelad i fem sektioner; planläggningssektionen, personalsektionen, sektionen för kost- och städservice, sektionen för koncernstyrning samt sektionen för välfärdstjänster.

Kommunstyrelsens möten hålls i regel den andra och fjärde måndagen i månaden. Föredragningslistorna publiceras på förhand på webbplatsen.

Kommunstyrelsens medlemmar 2019-2021

KD

Medlem Ersättare
Daniel Svenlin      Robin Sundelin
Ann-Sofie Grankulla Bernice Törnqvist
Andreas Hjulfors, 1:a v.ordf. Christoffer Byggmästar
Kim Thylin Ben Enkvist
Pernilla Löfs-Grankulla Gunnevi Byggmästar

 

SFP

Medlem Ersättare
Karita Nynäs, ordf. Markus Svenlin
Carl-Wilhelm Stenman Niklas Lindell
Anna Björkskog Saga Sundqvist

 

SDP

Medlem Ersättare
Andreas Kronqvist, 2:a v.ordf.     Pia Kotanen

 

Planläggningssektionen

Ordinarie Ersättare
Daniel Svenlin, ordf. Ben Enkvist
Ann-Sofie Grankulla Gunnevi Byggmästar
Carl-Wilhelm Stenman Markus Svenlin
Karita Nynäs, v.ordf. Anna Björkskog
Andreas Kronqvist Pia Kotanen
 

Personalsektionen

Ordinarie Ersättare
Bernice Törnqvist, v.ordf. Ann-Sofie Grankulla
Robin Sundelin Ben Enkvist
Markus Svenlin Carl-Wilhelm Stenman
Anna Björkskog, ordf. Johanna Björkskog
Pia Kotanen Andreas Kronqvist

 

Sektionen för kost- och städservice

Ordinarie Ersättare
Christoffer Byggmästar, ordf. Pernilla Löfs-Grankulla
Johanna Björkskog, v.ordf. Markus Svenlin
Pia Kotanen Andreas Kronqvist

 

Sektionen för koncernstyrning

Ordinarie Ersättare
Karita Nynäs, ordf. Anna Björkskog
Bernice Törnqvist Ann-Sofie Grankulla
Kim Thylin, v.ordf. Daniel Svenlin
Andreas Kronqvist Pia Kotanen
Andras Hjulfors Christoffer Byggmästar

 

Sektionen för välfärdstjänster

Ordinarie Ersättare
Andreas Hjulfors, ordf. Erik Björkskog
Niklas Lindell, viceordf. Carl-Wilhelm Stenman
Pernilla Löfs-Grankulla Gunnevi Byggmästar
Lillemor Andersson-Kanckos Lena-Maria Lind
Anna Björkskog Saga Sundqvist

 

(Sidan uppdaterad 18.02.2021, kl 11:03)