Nämnder

Det finns 5 nämnder i kommunen. Centralvalnämnden verkar enbart vid val. I nämnderna finns de tre politiska partierna representerade. Nämnderna är valda av kommunfullmäktige och mandattiden är 4 år.

Centralvalnämnden

Ordinarie Ersättare
Bertil Grankulla, ordf. 1. Daniel Palmunen
Matilda Åkerlund 2. Sonja Tupeli    
Roland Mattsson, viceordf. 3. Johnny Nynäs
Saga Sundqvist 4. Agneta Sandvik
Anders Enbär 5. Sören Östman        

 

Revisionsnämnden

Marianne Rahja, ordf.   Sonja Tupeli
Tommy Granholm Alf Grankulla
Jan Ray Johnny Nynäs
Katarina Barkar Annika Sjöström
Sten Bobacka, v.ordf. Heidi Edén

 

Nämnden för utbildningstjänster

Carola Lassila, ordf. Sören Östman
Erik Björkskog Evamaria Eklund
Görel Granholm Björn Björkskog
Katarina Palo Johanna Björkskog
Leif Svenfelt, viceordf. Niklas Lindell
Vesa Peltola Annika Sjöström
Hannele Wikström Lena-Maria Lind


Svenska skolsektionen

Carola Lassila, ordf.  Emilia Hjulfors
Erik Björkksog Björn Björkskog
Leif Svenfelt Niclas Lindell
Katarina Palo Johanna Björkskog
Marie Björkskog Hannele Wikström

 

Finska skolsektionen

Vesa Peltola, ordf. Salla Fagerudd
Anne Nilsen Maija Ahlskog
Tuomas Keränen Timo Prittinen

             

Nämnden för tekniska tjänster

Mikael Svenfelt, viceordf.  Lennart Töyrä
Alf Grankulla Matilda Åkerlund
Anna-Lena Snellman Tuomas Keränen
Mats-Helge Sundqvist, ordf. Roland Mattsson
Saga Sundqvist     Agneta Sandvik
Anette Sandström Ida Kecklund
Jonas Riska Glenn Vikström

 

 

(Sidan uppdaterad 18.02.2021, kl 10:57)