Nämnder

Det finns 5 nämnder i kommunen. Centralvalnämnden verkar enbart vid val. I nämnderna finns de tre politiska partierna representerade. Nämnderna är valda av kommunfullmäktige och mandattiden är 4 år.

Centralvalnämnden

Ordinarie Ersättare
Madeleine Englund-Svenlin, ordf. 1. Robert Käld
Rune Käldström 2. Saga Sundqvist   
Martin Pettersson 3. Martina Eklund
Anders Enbär 4. Elma Bajic
Marlene Sämskar, viceordf. 5. Jan Ray

 

Revisionsnämnden

Sten Bobacka, ordf.   Heidi Edén
Pernilla Löfs-Grankulla, viceordf. Joakim Svenfelt
Katarina Barkar Markus Svenlin
Andreas Peltola Johnny Blomqvist
Barbro Bång Marianne Rahja

 

Nämnden för utbildningstjänster

Anna Björkskog, ordf. Ida Boberg
Erik Björkskog, viceordf. Herman Mård
Görel Granholm Heidi Ahlö
Marita Langås-Björkskog Ina Byggmästar
Jan Ray Johnny Nynäs
Hannele Wikström Lena-Maria Lind
Tuomas Keränen Stefan Byggmästar


Svenska skolsektionen

Anna Björkskog, ordf.  Ida Boberg
Erik Björkskog, viceordf. Stefan Byggmästar
Ina Byggmästar Görel Granholm
Herman Mård Karlis Safronovs
Jan Ray Johnny Nynäs

 

Finska skolsektionen

Tuomas Keränen, ordf. Timo Prittinen
Minna Fagerhed, viceordf. Kristiina Vikstedt
Tiina Sundqvist Elina Gäddnäs

             

Nämnden för tekniska tjänster

Alf Grankulla, ordf.  Joakim Svenfelt
Jan-Anders Fagerhed, viceordf. Saga Sundqvist
Johannes Sundqvist Robin Häggblom
Johanna Björkskog Madeleine Englund-Svenlin
Jessica Påvall Ella Svarvar
Tommy Liljekvist Jonas Riska
Pernilla Thylin Martin Pettersson

 

 

(Sidan uppdaterad 01.03.2022, kl 12:05)