Råd för äldre och funktionshindrade

Rådet för äldre och funktionshindrade utses för 2 år. Som sekreterare för äldrerådet fungerar förvaltningschefen.

Rådet tillvaratar de äldres och funktionshindrades intressen i det kommunala beslutsfattandet.

De tar gärna emot förslag och initiativ om hur servicen kunde förbättras.

 

Råd för äldre och funktionshindrade

Ordinarie Ersättare
Mikael Svenfelt, ordf. Lennart Töyrä
Gunnevi Byggmästar      Kristina Nyfelt
Curt Björkskog, viceordf. Patrik Käldström
Agneta Sandvik Gun Haglund
Inga Lund Sven-Erik Andersson
(Sidan uppdaterad 09.12.2020, kl 13:58)