Råd för äldre och funktionshindrade

Rådet för äldre och funktionshindrade utses för 2 år. Som sekreterare för äldrerådet fungerar förvaltningschefen.

Rådet tillvaratar de äldres och funktionshindrades intressen i det kommunala beslutsfattandet.

De tar gärna emot förslag och initiativ om hur servicen kunde förbättras.

 

Råd för äldre och funktionshindrade 2021-2023

Ordinarie Ersättare
Ulf Axell, ordf. Lennart Töyrä
Lina Käldström, viceordf. Eivor Finnäs
Barbro Bång Bernice Törnqvist
Agneta Sandvik Saga Sundqvist
Curt Björkskog Kurt Nygård
(Sidan uppdaterad 09.09.2021, kl 11:02)