Rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning

Rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning utses för 2 år. Som sekreterare för rådet fungerar förvaltningschefen.

Rådet tillvaratar de äldres och funktionsnedsattas intressen i det kommunala beslutsfattandet.

De tar gärna emot förslag och initiativ om hur servicen kunde förbättras.

 

Rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning 2021-2023

Ordinarie Ersättare
Ulf Axell, ordf. Lennart Töyrä
Lina Käldström, viceordf. Eivor Finnäs
Barbro Bång Bernice Törnqvist
Agneta Sandvik Saga Sundqvist
Curt Björkskog Kurt Nygård
(Sidan uppdaterad 01.03.2022, kl 12:04)