Ungdomsrådet

Ungdomsrådet består av fem medlemmar och lika många personliga ersättare. Deltagarna i rådet bör vara 13 år eller äldre. Mandatperioden följer kommunstyrelsen mandatperiod.

Ungdomsrådet

Ordinarie medlem Ersättare
Kevin Björkman Vilma Svarvar
Viktor Hiltunen Fred Svenlin
Stina Svenfelt, viceordf. Alva Wargh
Elin Björkskog Axel Gäddnäs
Ida Bäck, ordf. Benjamin Brännbacka

 

 

(Sidan uppdaterad 19.03.2019, kl 08:37)