Ungdomsrådet

Ungdomsrådet består av fem medlemmar och lika många personliga ersättare. Deltagarna i rådet bör vara 13 år eller äldre. Mandatperioden följer kommunstyrelsen mandatperiod.

Ungdomsrådet under mandatperioden 6/2019-5/2021

Ordinarie medlem Ersättare
Emma Haglund Natalie Lindholm
Maja Söderlund Maja Fältros
Jenna Alamattila Minea Cantell
Nora Finholm Ester Svenfelt
Lukas Kanckos Semina Kozic

 

Caroline Smedberg
Chef för välfärdstjänster
Anträffbar måndag-onsdag, fredag

 

(Sidan uppdaterad 09.12.2020, kl 13:59)