Fakta om Larsmo

Larsmo kommun grundades 1867. År 2017 firade kommunen 150-års jubileum.

Landareal 142,44 km2
Sötvattenareal 34,07 km2
Havsvattenareal 677 km2
Strandlinje ca 500 km
Granne med Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Karleby

Befolkningsutveckling 31.12

1970 2 572 invånare
1980  3 110
1990  3 664
2000  4 111

Invanarantal 31

Språklig fördelning 2017

Svenskspråkiga 91,8 % (4 831 pers.)
Finskspråkiga 5,8 % (305 pers.)
Övriga språk 2,4 % (128 pers.)

Åldersstruktur 2017

0-14 åringar 29,7 % (1 566 pers.)
15-64 åringar 55,9 % (2 942 pers.)
65- åringar 14,4 % (756 pers.)

Elevantal läsåret 2018-2019

Förskolor 4 st, antal elever totalt 107
Årskurserna 1-6, antal totalt 610
Bosund 139, Näs 144, Holm 177, Risö 150
Årskurserna 7-9
Cronhjelmskolan 283
Grundutbildning, totalt 893

Småbarnspedagogik, antal platser 2019

Furuholmens daghem 36 platser
Grev 42 platser
Lingonskogen 60 platser
Friluftsdaghemmet Skogsgläntan 12 platser
Daghemmet Trålaren 60 platser
Familjedagvård 12 platser
Parkverksamhet i Näs och Furuholmen
Familjecafé i Furuholmen
4 grupper för förskolebarn före/efter förskolan
3 grupper för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet
1 sammansatt grupp för skolbarn och förskolebarn före/efter förskola/skola.

Äldreomsorg, platser

Äldreboende 38
Stödboende 5

Bibliotek 2017

Låntagare 2 087
Utlåning 114 347

Vänorter

Klaebu kommune, Norge
Malå, Sverige

(Sidan uppdaterad 05.03.2019, kl 16:24)