Fakta om Larsmo

Larsmo kommun grundades 1867. År 2017 firade kommunen 150-års jubileum.

Landareal 142,45 km2
Sötvattenareal 34,07 km2
Havsvattenareal 677 km2
Strandlinje ca 500 km
Granne med Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Karleby

Befolkningsutveckling 31.12

1970 2 572 invånare
1980  3 110
1990  3 664
2000  4 111

Invanarantal 31.12

Språklig fördelning 2019

Svenskspråkiga 91,8 %
Finskspråkiga 5,6 %
Övriga språk 2,5 %

Åldersstruktur 2019

0-14 åringar 29,2 %
15-64 åringar 56,2 %
65- åringar 14,5 %

Elevantal läsåret 2019-2020

Förskolor 4 st, antal elever totalt 128
Årskurserna 1-6, antal totalt 622
Bosund 136, Näs 148, Holm 189, Risö 151
Årskurserna 7-9
Cronhjelmskolan 279
Grundutbildning, totalt 901

Småbarnspedagogik, antal platser 2019

Furuholmens daghem 36 platser
Grev 42 platser
Lingonskogen 60 platser
Friluftsdaghemmet Skogsgläntan 12 platser
Daghemmet Trålaren 60 platser
Familjedagvård 12 platser
Parkverksamhet i Näs och Furuholmen
Familjecafé i Furuholmen
4 grupper för förskolebarn före/efter förskolan
3 grupper för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet
1 sammansatt grupp för skolbarn och förskolebarn före/efter förskola/skola.

Äldreomsorg, platser

Äldreboende 38
Stödboende 5

Bibliotek 2019

Låntagare 2 092
Utlåning 115 462

Vänorter

Klaebu kommune, Norge
Malå, Sverige

(Sidan uppdaterad 05.06.2020, kl 15:16)