Fakta om Larsmo

Larsmo kommun grundades 1867. År 2017 firade kommunen 150-års jubileum.

Landareal 142,45 km2
Sötvattenareal 34,09 km2
Havsvattenareal 677 km2
Strandlinje ca 500 km
Granne med Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Karleby

Befolkningsutveckling 31.12

År       Invånare
1970   2 572
1980   3 110
1990   3 664
2000   4 111
2010   4 816
2011   4 921
2012   4 966
2013   5 065
2014   5 107
2015   5 147
2016   5 176
2017   5 264
2018   5 340
2019   5 417
2020   5 534
2021   5 622

Språklig fördelning 2021

Svenskspråkiga 92 %
Finskspråkiga 5,4 %
Övriga språk 2,6 %

Åldersstruktur 2021

0-14 åringar 29,4 %
15-64 åringar 55,9 %
65- åringar 14,7 %

Elevantal läsåret 2021-2022

Förskolor 4 st, antal elever totalt 110
Årskurserna 1-6, antal totalt 638
Bosund 134, Näs 148, Holm 196, Risö 160
Årskurserna 7-9
Cronhjelmskolan 308
Grundutbildning, totalt 1 056

Småbarnspedagogik, antal platser

Furuholmens daghem 36 platser
Grev 42 platser
Lingonskogen 60 platser
Friluftsdaghemmet Skogsgläntan 12 platser
Daghemmet Trålaren 60 platser
Familjedagvård 12 platser
Parkverksamhet i Näs och Furuholmen
Familjecafé i Furuholmen
4 grupper för förskolebarn före/efter förskolan
3 grupper för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet
1 sammansatt grupp för skolbarn och förskolebarn före/efter förskola/skola.

Äldreomsorg, platser

Äldreboende 38
Stödboende 5

Bibliotek 2021

Låntagare 2 079
Utlåning 122 849

 

(Sidan uppdaterad 11.08.2022, kl 13:41)