Fakta om Larsmo

Larsmo kommun grundades 1867. År 2017 firade kommunen 150-års jubileum.

Landareal 142,44 km2
Sötvattenareal 34,07 km2
Havsvattenareal 677 km2
Strandlinje ca 500 km
Granne med Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Karleby

Befolkningsutveckling 31.12

1970 2 572 invånare
1980  3 110
1990  3 664
2000  4 111
2010  4 816
2011  4 921
2012  4 966
2013  5 065
2014  5 107
2015  5 147
2016  5 176
2017  5 264
2018  5 347 (preliminär uppgift)

Språklig fördelning 2017

Svenskspråkiga 91,8 % (4 831 pers.)
Finskspråkiga 5,8 % (305 pers.)
Övriga språk 2,4 % (128 pers.)

Åldersstruktur 2017

0-14 åringar 29,7 % (1 566 pers.)
15-64 åringar 55,9 % (2 942 pers.)
65- åringar 14,4 % (756 pers.)

Elevantal läsåret 2018-2019

Förskolor 4 st, antal elever totalt 107
Årskurserna 1-6, antal totalt 610
Bosund 139, Näs 144, Holm 177, Risö 150
Årskurserna 7-9
Cronhjelmskolan 283
Grundutbildning, totalt 893

Småbarnspedagogik, antal platser 1.8.2016

Daghem 140
Gruppfamiljedaghem 40
Familjedagvård 32
Parkverksamhet 12

Äldreomsorg, platser

Servicebostäder 15
Långvårdsplatser 11
Intervallplatser 2
Demenshem 10
Gruppboende 5

Bibliotek 2017

Låntagare 2 087
Utlåning 114 347

Vänorter

Klaebu kommune, Norge
Malå, Sverige

(Sidan uppdaterad 08.02.2019, kl 12:56)