Fakta om Larsmo

Larsmo kommun grundades 1867. År 2017 firade kommunen 150-års jubileum.

Landareal 142,45 km2
Sötvattenareal 34,07 km2
Havsvattenareal 677 km2
Strandlinje ca 500 km
Granne med Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Karleby

Befolkningsutveckling 31.12

1970 2 572 invånare
1980  3 110
1990  3 664
2000  4 111

Invanarantal 31.12

Språklig fördelning 2019

Svenskspråkiga 91,8 %
Finskspråkiga 5,6 %
Övriga språk 2,5 %

Åldersstruktur 2019

0-14 åringar 29,2 %
15-64 åringar 56,2 %
65- åringar 14,5 %

Elevantal läsåret 2020-2021

Förskolor 4 st, antal elever totalt 113
Årskurserna 1-6, antal totalt 646
Bosund 145, Näs 142, Holm 190, Risö 169
Årskurserna 7-9
Cronhjelmskolan 293
Grundutbildning, totalt 1 052

Småbarnspedagogik, antal platser

Furuholmens daghem 36 platser
Grev 42 platser
Lingonskogen 60 platser
Friluftsdaghemmet Skogsgläntan 12 platser
Daghemmet Trålaren 60 platser
Familjedagvård 12 platser
Parkverksamhet i Näs och Furuholmen
Familjecafé i Furuholmen
4 grupper för förskolebarn före/efter förskolan
3 grupper för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet
1 sammansatt grupp för skolbarn och förskolebarn före/efter förskola/skola.

Äldreomsorg, platser

Äldreboende 38
Stödboende 5

Bibliotek 2019

Låntagare 2 092
Utlåning 115 462

 

(Sidan uppdaterad 23.09.2020, kl 10:53)