Historia

Larsmo kommun grundades år 1867. Skärgårdskommunen Larsmo ligger lämpligt till mellan städerna Jakobstad i söder och Karleby i norr. Som en livgivande pulsåder drar de sju broarnas väg genom Larsmo och förbinder kommunen med omvärlden. Larsmo kommun utgörs av en arkipelag bestående av omkring 365 öar, holmar och skär. De största öarna heter Larsmo och Eugmo. Större centra är Risö, Holm, Eugmo och Bosund. Kommunens landareal är 142,36 km² och strandlinjens längd är ca 500 km.

Under 1990-talets senare del har näringslivet i Larsmo genomgått en kraftig strukturomvandling. De traditionella näringarna, fiske och jordbruk, har minskat i betydelse till förmån för småindustri och service. Båtindustrin är viktig i Larsmo. En stor del av kommunens befolkning pendlar till arbetsplatser i grannkommunerna.

Larsmos kommunvapen godkändes officiellt år 1952. Det är ritat av G. von Numers och består av en tvåmastad skötbåt av silver avbildad på en blå botten. Vapnet symboliserar båtbyggar- och fisketraditionerna i kommunen.

 

Larsmo vapen2006

"Befolkningen i Larsmo är hurtig och kraftfull, härdad genom livet på sjön. Därjämte är den stolt och frihetsälskande samt kvick och slagfärdig i sitt tal. Mod och kallblodighet i farans stund äro egenskaper, varpå larsmoborna ofta givit prov under ofärdstider, som övergått vårt land."


Citat av läraren K.G. Andersson från 1930-talet.

 

 

Länk till filmen Larsmo 150 år

(Sidan uppdaterad 16.12.2020, kl 15:39)