Blanketter

Här hittar du kommunens samtliga blanketter.

Blanketterna är sparade i PDF-format. För att ladda ner dem behövs Akrobat Reader.
Akrobat Reader kan laddas ner under denna address. http://adobe.se/

På webbplatsen suomi.fi finns även en del kommunala blanketter som man fritt kan använda.

Byggnadsinspektionens blanketter och anvisningar hittas via följande sidlänkar:

Bygglov

Åtgärdstillstånd

Byggnadsanmälan

Undantag/planeringsbehovsbeslut

Rivningslov eller -anmälan