Blanketter byggnadsinspektion

Här hittar du kommunens samtliga blanketter.

Blanketterna är sparade i PDF-format. För att ladda ner dem behövs Akrobat Reader.
Akrobat Reader kan laddas ner under denna address. http://adobe.se/

På webbplatsen suomi.fi finns även en del kommunala blanketter som man fritt kan använda.

 


Dokument

Ansvarig arbetsledare (219 KB) Byggnadsinspektion_blankett
Ansökan anmälan bygglov (173 KB) Byggnadsinspektion_blankett
Bostadslagenheter RH2_sv (242 KB) Byggnadsinspektion_blankett
Byggprojektanmälan RH1_sv (153 KB) Byggnadsinspektion_blankett
Hakemus ilmoitus (172 KB) Byggnadsinspektion_blankett
Medelande till grannar (508 KB) Byggnadsinspektion_blankett
Rivningslov-anmalan-ke6693-se (129 KB) Byggnadsinspektion_blankett
Undantag planeringsbehov (128 KB) Byggnadsinspektion_blankett