Ekonomi

Inskomstskattesatsen
2019      19.5 %
2018      19,5 %

Fastighetsskatten 2019, %
Allmän 1,30 % (2018: 1,20)
Allmän, marken  1,30 % (1,20)
Stadigvarande boende 0,42 % (0,41)
Fritidsboende 1,15 % (1,05 %)
Obebyggda tomter inom detaljplan 4,00 % (4,00)

Skatteinkomster, milj euro
Inkomster 2018         15,05 milj.

Statsandelar, milj euro
Statsandelar 2018     13,35 milj.

BOKSLUTET  2018
Driftsutgifter, euro 30,61milj.
Investeringar 3,65 milj.
Årsbidrag 1,42 milj.
Årsbidrag, euro/inv. 267 €

Skuldsättning 2018
Långfristiga lån   25,77 milj.
euro/inv.            4 827 € 

Budget 2019
Budget 2018
Budget 2017
Budget 2016
Budget 2015

Bokslut 2018
Bokslut 2017
Bokslut 2016
Bokslut 2015
Bokslut 2014

Revisionsberättelse 2018
Utvärderingsberättelse 2018

(Sidan uppdaterad 05.07.2019, kl 08:41)