Ekonomi

Inskomstskattesatsen
2020      19,5 %

Fastighetsskatten 2020, %
Allmän fastighetsskatt 1,30
Stadigvarande boende 0,50
Fritidsbostäder 1,20
Obebyggda tomter inom detaljplan 4,00

Skatteinkomster, milj euro
Inkomster 2018         15,05 milj.

Statsandelar, milj euro
Statsandelar 2018     13,35 milj.

BOKSLUTET  2018
Driftsutgifter, euro 30,61milj.
Investeringar 3,65 milj.
Årsbidrag 1,42 milj.
Årsbidrag, euro/inv. 267 €

Skuldsättning 2018
Långfristiga lån   25,77 milj.
euro/inv.            4 827 € 

Budget 2020
Budget 2019
Budget 2018
Budget 2017
Budget 2016
Budget 2015

Bokslut 2018
Bokslut 2017
Bokslut 2016
Bokslut 2015
Bokslut 2014

Revisionsberättelse 2018
Utvärderingsberättelse 2018

(Sidan uppdaterad 07.01.2020, kl 08:40)