Ekonomi och strategi

Inskomstskattesatsen
2021      20,0 %
2022      20,0 %

Fastighetsskatten 2020-2022, %
Allmän fastighetsskatt 1,30
Stadigvarande boende 0,50
Fritidsbostäder 1,20
Obebyggda tomter inom detaljplan 4,00

Skatteinkomster, milj euro
Inkomster 2021         18,5 milj.

Statsandelar, milj euro
Statsandelar 2021     14,98 milj.

BOKSLUTET  2021
Driftsutgifter, euro 35,92 milj.
Investeringar 1,8 milj.
Årsbidrag 3,27 milj.
Årsbidrag, euro/inv. 593 €

Skuldsättning 2021
Lånestock 25,50 milj.
euro/inv. 4 536 € 

Länkar till budgetdokument:
Budget 2023
Budget 2022
Budget 2021
Budget 2020
Budget 2019
Budget 2018
Budget 2017
Budget 2016
Budget 2015

Länkar till bokslutsdokument:
Bokslut 2021
Bokslut 2020
Bokslut 2019
Bokslut 2018
Bokslut 2017
Bokslut 2016
Bokslut 2015
Bokslut 2014

Länkar till de senaste revisionsdokumenten:
Revisionsberättelse 2021
Utvärderingsberättelse 2021

Länk till kommunstrategin:
Larsmo kommuns strategi 2019-2030

(Sidan uppdaterad 16.11.2022, kl 10:29)