Ekonomi och strategi

Inskomstskattesatsen
2020      19,5 %

Fastighetsskatten 2020, %
Allmän fastighetsskatt 1,30
Stadigvarande boende 0,50
Fritidsbostäder 1,20
Obebyggda tomter inom detaljplan 4,00

Skatteinkomster, milj euro
Inkomster 2019         15,77 milj.

Statsandelar, milj euro
Statsandelar 2019     13,14 milj.

BOKSLUTET  2019
Driftsutgifter, euro 32,42 milj.
Investeringar 1,36 milj.
Årsbidrag 0,349 milj.
Årsbidrag, euro/inv. 64 €

Skuldsättning 2019
Lånestock 25,55 milj.
euro/inv. 4 717 € 

Budget 2020
Budget 2019
Budget 2018
Budget 2017
Budget 2016
Budget 2015

Bokslut 2019
Bokslut 2018
Bokslut 2017
Bokslut 2016
Bokslut 2015
Bokslut 2014

Revisionsberättelse 2019
Utvärderingsberättelse 2019

Larsmo kommuns strategi 2019-2030

(Sidan uppdaterad 19.08.2020, kl 13:28)