Personalens kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter för kommunens personal. Du kan söka både på person och verksamhetsenhet.

Caroline Smedberg
Chef för välfärdstjänster
Anträffbar måndag-onsdag, fredag