Personalens kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter för kommunens personal. Du kan söka både på person och verksamhetsenhet.

Caroline Smedberg
Tf Chef för välfärdstjänster
Anträffbar måndagar, tisdagar och fredagar