Personalens kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter för kommunens personal. Du kan söka både på person och verksamhetsenhet.

Annette Mäenpää
Enhetsledare inom barnpedagogik (familjedagvård, ansökningar, placeringar, avgifter)