Tjänsteinnehavarbeslut

Protokoll över de tjänsteinnehavarbeslut i vilka kommuninvånare med stöd av kommunallagen kan söka ändring blir allmänt tillgängliga, då beslutet har publicerats i det allmänna datanätet (140 § i kommunallagen). Övriga tjänsteinnehavarbeslut hålls framlagda på tjänsteinnehavarens verksamhetsställe måndagen efter beslutet.

Tjänsteinnehavarbeslut till påseende:

Anställningar på kommunkansliet:
Till befattningen som kanslist vid kommunens infopunkt har valts Nina Forss-Hästbacka bland 15 sökanden och till befattningen på deltid inom utbildning- och välfärdstjänster valdes Madeleine Englund-Svenlin bland 19 sökanden.
Beslutsdatum 10.10.2019. Beslutsprotokollen finns för påseende hos förvaltningschefen.

Anställning som kock i deltid:
Som kock i deltid med placering i Crohjelmskolans kök har bland fem sökanden valts Daniela Svenlin.
Beslutsprotokollet finns för påseende hos personalchefen.

 

(Sidan uppdaterad 11.11.2019, kl 13:48)