Tjänsteinnehavarbeslut

Protokoll över de tjänsteinnehavarbeslut i vilka kommuninvånare med stöd av kommunallagen kan söka ändring blir allmänt tillgängliga, då beslutet har publicerats i det allmänna datanätet (140 § i kommunallagen). Övriga tjänsteinnehavarbeslut hålls framlagda på tjänsteinnehavarens verksamhetsställe måndagen efter beslutet.

Tjänsteinnehavarbeslut till påseende:

Utbildningschefens beslut om tillsvidareanställningar fr.o.m. 1.8.2022:

Sara Ray, timlärare biologi-geografi, Cronhjelmskolan
Josua Kackur, timlärare med usk i slöjd, Cronhjelmskolan
Ida Nyfelt; speciallärare, Näs skola
Amanda Sundström, speciallärare, Holm skola
Sara Isaksson-Stor, speciallärare inom förskolan
Nina Kasslin, klasslärare, Holm skola
Joanna Järn, klasslärare, Holm skola
Daniela Sandström, timlärare, Holm skola
Alex Enkvist, timlärare, Näs skola
Jonathan Levlin, timlärare Risö skola

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 22.04.2022, kl 15:37)