Tjänsteinnehavarbeslut

Protokoll över de tjänsteinnehavarbeslut i vilka kommuninvånare med stöd av kommunallagen kan söka ändring blir allmänt tillgängliga, då beslutet har publicerats i det allmänna datanätet (140 § i kommunallagen). Övriga tjänsteinnehavarbeslut hålls framlagda på tjänsteinnehavarens verksamhetsställe måndagen efter beslutet.

Tjänsteinnehavarbeslut till påseende:

Chef för småbarnspedagogik 8.5.2020:

Ida Sandström anställs tillsvidare 30h/v. som barnskötare i Larsmo kommun från 1.8 2020-
Julia Mattsson anställs tillsvidare 30h/v. som lärare inom småbarnspedagogik i Larsmo kommun från 1.8 2020-

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 11.05.2020, kl 10:14)