Tjänsteinnehavarbeslut

Protokoll över de tjänsteinnehavarbeslut i vilka kommuninvånare med stöd av kommunallagen kan söka ändring blir allmänt tillgängliga, då beslutet har publicerats i det allmänna datanätet (140 § i kommunallagen). Övriga tjänsteinnehavarbeslut hålls framlagda på tjänsteinnehavarens verksamhetsställe måndagen efter beslutet.

Tjänsteinnehavarbeslut till påseende:

Beslut 25.4.2019
Beslut 1.4.2019
Beslut 9.4.2019
Beslut 12.4.2019

 

(Sidan uppdaterad 29.05.2019, kl 16:05)